Ubezpieczenie na life

Life Insurance zwane również „Term assurance” to ubezpieczenie na określony czas. Jest to standardowe ubezpieczenie na life.

  • zabezpieczenie Twojej rodziny przed finansowymi skutkami śmierci,
  • spłata zobowiązań w przypadku zgonu (np. kredytu hipotecznego),
  • rozwiązanie problemu braku Twojej obecności w budżecie domowym, jak i przyszłości Twoich dzieci.

Ubezpieczenie od chorób krytycznych

Critical illness. Jest to ubezpieczenie na wypadek zapadnięcia na jedną z kilkudziesięciu groźnych chorób m.in. rak, zawał serca, udar, stwardnienie rozsiane, przeszczep organu, choroba Parkinsona. Możliwość ubezpieczenia dzieci.

  • wypłata następuje w przypadku diagnozy choroby wymienionej na liście ubezpieczyciela (np. rak, wylew, udar, stwardnienie rozsiane),
  • lista od 43 do 182 jednostek chorobowych w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego,
  • pomocna dłoń w przypadku wysokich kosztów lekarstw, operacji i specjalistycznego leczenia.

Ubezpieczenie Wypadkowe

Obejmuje m.in. złamania, śmierć w wypadku, pobyt w szpitalu, ciężkie urazy w następstwie wypadku, trwale kalectwo w następstwie wypadku. Możliwość ubezpieczenia dzieci.

Ubezpieczenie Dochodu

Income protection. Jest to ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem bądź chorobą.

  • comiesięczne odszkodowanie wypłacane w przypadku niezdolności do pracy – w wyniku choroby lub wypadku,
  • renta chorobowa może być wypłacana od 1 dnia niezdolności do pracy aż do 70 roku życia,
  • zabezpieczenie maksymalnie 60% utraconego zarobku.

Ubezpieczenie Kredytu na dom

Ubezpieczenie dla osób, które chcą mieć pewność, że w przypadku śmierci lub ciężkiej choroby ubezpieczalnia spłaci zadłużenie wynikające z kredytu hipotecznego.

pl_PLPolski