Ubezpieczenie od Chorób Krytycznych

Prawdopodobieństwo zachorowania na poważną chorobę jest znacznie wyższe niż ryzyko śmierci, dlatego też warto pamiętać,

aby zapewnić sobie wsparcie finansowe w tej trudnej sytuacji i zastanowić się nad wykupieniem polisy. 

Czym jest choroba krytyczna?

Termin ‘choroba krytyczna’ określa poważną chorobę, która w większości wypadków nie kończy się śmiercią, 

powoduje czasową lub stałą niezdolność do pracy.

Wypłata odszkodowania następuje w przypadku diagnozy choroby lub w przypadku śmierci..

Suma ubezpieczenia na wypadek chorób krytycznych może zostać rozdysponowana w dowolny sposób przez beneficjenta polisy.

Pomaga nam dostosować się do nowych warunków funkcjonowania i pomaga w powrocie do dobrego stanu zdrowia.

Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia na życie polisa na wypadek poważnego zachorowania jest terminowa.

Przykładowa kalkulacja.

Kobieta 30 lat

niepaląca, wykonywany zawód – sprzedawca, zabezpieczenie finansowe rodziny w przypadku diagnozy choroby krytycznej lub śmierci.

Ubezpieczenie na kwotę£50000
Miesięczna składka£19.33
Gwarantowany okres ubezpieczenia35 lat
Towarzystwo ubezpieczenioweAviva

Kalkulacja wykonana 22/03/2023 (Obliczenia wyłącznie w celach ilustracyjnych)

Przykładowa lista chorób akceptowanych przez większość towarzystw ubezpieczeniowych w UK:

 • Choroba Alzheimera przed 65 rokiem życia – skutkująca stałymi objawami
 • Operacja na żyłach – wskutek choroby
 • Niedokrwistość aplastyczna – skutkująca stałymi objawami
 • Bakteryjne zapalenie opon mózgowych – skutkujące stałymi objawami
 • Łagodny guz mózgu – skutkujące stałymi objawami
 • Ślepota – stała i nieodwracalna
 • Rak, nowotwór złośliwy – wykluczając mniej zaawansowane przypadki
 • Kardiomiopatia
 • Śpiączka – skutkujące stałymi objawami
 • Wieńcowy tętniczy przeszczep – bypass – z operacja rozdzielenia mostka
 • Choroba Creutzfeldt-Jakob – wymagająca ciągłego wsparcia i pomocy
 • Głuchota – stała i nieodwracalna
 • Zapalenie mózgu
 • Atak serca, zła praca zastawek serca – wyszczególniona dotkliwość
 • Zastąpienie bądź naprawa zastawki serca – z operacja rozdzielenia mostka
 • Zarażenie wirusem HIV – gdy do zarażenia doszło w UK poprzez transfuzje krwi
 • Zarażenie wirusem HIV – gdy do zarażenia doszło poprzez fizyczny atak lub w pracy na klasyfikującym się stanowisku
 • (tzn. każde stanowisko, które dostarcza pomoc w zakresie medycznym, bądź pomoc pielęgniarska lub laboratoryjna, itp.)
 • Uszkodzenie nerek, niewydolność nerek – wymagające dializ
 • Uszkodzenie wątroby – faza końcowa
 • Utrata samodzielnego życia – skutkujące stałymi objawami
 • Utrata rąk bądź stóp – stale fizyczne oddzielenie
 • Utrata mowy – stała i nieodwracalna
 • Przeszczep głównych organów
 • Choroba neuronu ruchowego – skutkujące stałym objawami
 • Operacja na otwartym sercu – z operacja rozdzielenia mostka
 • Miażdżyca – z utrzymywającymi się objawami
 • Paraliż kończyn – całkowity i nieodwracalny
 • Choroba Parkinsona przed 65 rokiem życia – skutkująca stałymi objawami
 • Przedstarcza demencja przed 65 rokiem życia – skutkująca stałymi objawami
 • Płucne tętnicze nadciśnienie – skutkująca stałymi objawami
 • Postępujące porażenie nadjądrowe
 • Operacja pnia płucnego – z operacja rozdzielenia mostka
 • Ciężka choroba płuc/ niewydolność oddechowa – wyszczególniona dotkliwość
 • Wylew – skutkujący stałymi objawami
 • Liszaj rumieniowaty układowy – wyszczególniona dotkliwość
 • Choroby nieuleczalne
 • Poparzenia trzeciego stopnia – pokrywające 20% powierzchni ciała albo 50% twarzy
 • Całkowite stałe upośledzenie przed 65 rokiem życia
 • Tragiczny uraz Głowy – skutkujący stałymi objawami
 • Stwardnienie rozsiane

Potrzebujesz wiecej informacji?? Umów się na konsultacje.


pl_PLPolski